วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำของกรุงเทพฯ


Dr.Sirima HOME-CTC
ดร.ศิริมา พรนิมิตร CEO

📝 สารจากผู้บริหาร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ CTC เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศชาติ ด้วยวิธีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกศิษย์ชาวจรัลฯ จะเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ และเป็นคนดีช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม เป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป


 อ่านประวัติวิทยาลัย

📚 "อาชีวะ" คือ "อนาคต"

 • วันแรกที่เรียนคือวันแรกที่มีงานทำ เป็นเป้าหมายที่วิทยาลัยทำเพื่อศิษย์ทุกคน
 • วิทยาลัยแห่งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับ เพื่อสังคมการเรียนรู้ที่มีความสุข
 • หลักสูตรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 • เพราะทุกคนคือครอบครัวเป็นลูกจรัลฯ ที่จะก้าวมั่นสู่อนาคตที่ดีที่สุดต่อไป

📇 สำรองที่นั่งเรียนเลย


  ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอาชีวศึกษา

  การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 35/2563

  ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายใต้หัวข้อการตัดสินใจทางธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  และการประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาครั้งที่ 35/2563 อย่างไม่เป็นทางการ

  📃 รายละเอียดเพิ่มเติม
  parallax background
  CTC The Movie
  << คลิกรับชมได้เลยค่ะ
  parallax background