การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32

เพื่อให้การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาการตัดสินใจทางธุรกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการแข่งขันในรายวิชาดังกล่าว ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ กฎกติกาการแข่งขัน ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลาตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ. อาคารพรนิมิตร 3 ชั้น 3 ห้อง P.332
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
⚆ อ.วันเพ็ญ พริ้งเพราะ 085-930-1884
⚆ อ.ราตรี เขียวมณี 086-810-3627
⚆ ฝ่ายวิชาการ: 02-434-6155-8
⚆ E-Mail: pepencharan@gmail.com
⚆ Facebook: วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
⚆ LINE@: CTC.Bangkok

⚆ วิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิชาการตัดสินใจทางธุรกิจ สามารถส่งใบสมัครผ่าน “แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน” ด้านขวามือได้เลยค่ะ

⚆ สำหรับ “ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตัวจริง” ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอให้แต่ละวิทยาลัยนำมาลงทะเบียนภายในวันแข่งขันด้วยนะคะ

⚆ วิทยาลัยที่มีระดับ ปวส. (ม.6) และ ปวส. (ปวช.) วิทยาลัยส่งทีมเข้ําแข่งขันได้ 1 ทีมเท่านั้น

⚆ ห้ามเปลี่ยนตัวนักศึกษาในวันแข่งขันจริง ในกรณีต้องการจะเปลี่ยนตัวต้องแจ้งล่วงหน้า 3วัน และต้องเป็นรายชื่อทีมสำรองเท่านั้น

⚆ ให้นำบัตรนักเรียน – นักศึกษามาในวันรายงานตัว กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษามาด้วย และต้องมารายงานตัวก่อนเวลาประมาณ 30 นาที ก่อนการแข่งขัน

⚆ ชำระค่าสมัครทีมละ 1,500 บาท (รวมค่าอาหาร, อาหารว่าง) ให้ชำระโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 058-0-25962-5 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเตรียมสำเนาบัตร นศ. มาลงทะเบียนภายในวันแข่งขันด้วยนะคะ

ชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการคุมสอบ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการคุมสอบ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล นักศึกษาทีมจริง No.1

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล นักศึกษาทีมจริง No.2

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล นักศึกษาทีมจริง No.3

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล นักศึกษาทีมจริง No.4

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล นักศึกษาทีมจริง No.5

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล นักศึกษาทีมจริง No.6

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล นักศึกษาทีมสำรอง

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล นักศึกษาทีมสำรอง

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล นักศึกษาทีมสำรอง

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล นักศึกษาทีมสำรอง

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล นักศึกษาทีมสำรอง

(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล นักศึกษาทีมสำรอง

สถานที่ในการจัดการแข่งขัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
18 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 41 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700