มารู้จักสายงาน IT กันเถอะ

งานไอที สายงานนี้มีดีอย่างไร ทำไมจึงหางาน IT?

ต้องยอมรับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา งานไอทีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากภาคการศึกษา และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ตลาดแรงงานด้านไอทีเองก็เติบโตอย่างรวดเร็ว มีคนหางานจำนวนมากมองหางานไอที ทำให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงเกิดคำถามขึ้นว่า ผู้สมัครงานต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จึงจะทำให้ได้งานไอทีดังที่คาดหวังไว้

ทำอย่างไรจึงได้ทำงานไอที?

งานไอทีเป็นสายงานที่มีฐานงานค่อนข้างกว้าง เปิดรับในหลายระดับความสามารถ ตำแหน่งงานจึงมีตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญงานระดับสูง ไปจนถึงงานสำหรับเด็กจบใหม่ แต่คนหางานที่ได้เปรียบมักจะเป็นกลุ่มคนที่มาพร้อมกับความรู้ความสามารถ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในชั้นเรียน หรือประสบการณ์ในการฝึกงานตามองค์กรต่าง ๆ ก็ตาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ที่ต้องการสมัครงานก็ต้องเตรียมตัวให้ตนเองมีความพร้อมมากที่สุด

ผู้ที่เรียนมาทางด้านการเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ โครงสร้างวงจรคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ Network ตลอดจน การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เหล่านี้ จะได้เปรียบกว่าคนที่เรียนมาทางสาขาอื่น เพราะเป็นการเรียนสายตรงไปสู่งานด้านไอที

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเดือนที่สูง ก็เป็นหนึ่งในแรงจูงใจให้เกิดการหางาน และสมัครงานประเภทนี้ แต่คนหางานเองก็ต้องไม่ลืมว่า ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญนั้น เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจจ้างงานของนายจ้างเช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านั้น ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เปรียบ

งานไอที ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีดังนี้ • IT Support คือตำแหน่งงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
• System Admin คือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาระบบ เครือข่าย ตลอดจนดูแลเครื่อง Server และระบบ Internet ขององค์กร อีกทั้งยังต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย
• Webmaster คือตำแหน่งงานที่ดูแลภาพลักษณ์โดยรวมของ Website โดยมีหน้าที่กำหนดรูปแบบว่าจะออกมาในทิศทางใด ตลอดจนมีหน้าที่ตัดสินใจ และดูแลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ บนเว็บไซต์
• Programmer คือตำแหน่งงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม จึงจำเป็นต้องรู้ และเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น VB , PHP , Java , C# , ASP เหล่านี้ เป็นต้น
• Online Marketing คือตำแหน่งงานที่ทำหน้าที่ดูแลการตลาดแบบออนไลน์ การขาย ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Website, Social Network ผู้ที่ทำงานด้านนี้จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี และการตลาดผสมผสานกันไปด้วย
• S.E.O. คือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับอยู่ในลำดับต้น ๆ จึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสร้าง และค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดต่าง ๆ ผ่าน Search Engine เช่น Google , Yahoo , Bing เป็นต้น

งานไอทีนั้นอาจจะดูเป็นสายงานที่แคบ เปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ที่เรียนจบสาขาเหล่านี้มา แต่จริง ๆ แล้วเปิดกว้าง เพราะผู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองก็สามารถเข้าสู่สายงานนี้ได้เช่นเดียวกัน หากแต่เพียงว่าต้องมีความรู้ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้อย่างแท้จริง

แหล่งที่มา : jobsDB งานไอที วันที่ 12 กันยายน 2557