กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ctc-กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพรนิมตรชั้น 8 ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อสายอาชีพให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้ทราบ รวมถึงทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละห้องเรียน เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดเทอมในปีการศึกษา 1/2562 ที่กำลังจะมาถึง

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์