ร่วมลงนามแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ประเทศจีน

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ร่วมลงนามเพื่อแลกเปลี่ยน นักศึกษาและอาจารย์ (ประเทศจีน)

อธิการบดี มหาวิทยาลัย หลงชาน เมืองเหลียวโจ มณฑลกวางสี ประเทศจีน เยี่ยมชมวิทยาลัย และร่วมลงนามเพื่อแลกเปลี่ยน นักศึกษา และอาจารย์ (MOU) เมื่อวันพุธ ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561