กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ เปิดรับสมัครเรียนสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส.

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมพรนิมิตร โดยมีท่าน ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร เป็นประธานในพิธี รวมถึง ดร.กรวิก พรนิมิตร และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักศึกษาที่เข้าใหม่ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงผู้ปกครองทุกท่าน

ครั้งนี้ท่าน ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร ได้กล่าวให้โอวาทแด่นักศึกษา ดังนี้ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้ววิทยาลัยฯ อันแสนอบอุ่น ที่แห่งนี้เราดูแล อยู่กันอย่างครอบครัว ขอให้นักศึกษาทุกท่านตักตวงความรู้จากที่แห่งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ สืบต่อไป "