กิจกรรมไหว้ครู นักศึกษารอบวันอาทิตย์ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู สำหรับนักศึกษารอบเรียนวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562

📷ภาพกิจกรรมไหว้ครู นักศึกษารอบวันอาทิตย์ บรรยากาศแบบนี้ มีได้ไม่สิ้นสุด #CTC น้อมรำลึกพระคุณครู

วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู สำหรับนักศึกษารอบเรียนวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์ได้รำลึกถึงพระคุณครูผู้อบรมวิชา ให้ได้นำความรู้หาเลี้ยงชีพและครอบครัว ทำประโยชน์และคุณงามความดีให้กับสังคมสืบไป

#วันไหว้ครู #วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

รับชมรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์