กิจกรรมวันไหว้ครู-ประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันไหว้ครู-ประกวดพานไหว้ครู นักศึกษารอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

📷เก็บตกภาพกิจกรรม (20/6/2019)

🙏💙 #CTC กตัญญุ​ตา​ ระลึก​พระ​คุณครู ผู้อบรมสั่งสอนวิชาชีพ ปราถนาให้ศิษย์ได้ดีในภายภาคหน้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู และการแข่งขันประกวดพาน สำหรับนักศึกษารอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์ได้รำลึกถึงพระคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาชีพ ให้ศิษย์ได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม

#วันไหว้ครู #วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

รับชมรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์