ประกาศผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33

ประกาศผลงานการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ CTC