พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ของช่วงเช้าที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ที่ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับ สำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

#การแข่งขันทักษะวิชาชีพ #CTC