เข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน นักเรียนพระราชทาน

นักเรียนพระราชทาน ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในสมเด็จพระเทพฯ พระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังสวนจิตรลดา

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารนำโดย ดร.ศิริมา พรนิมิตร พร้อมด้วย นายคุณานนต์ คชชากร นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน นักเรียนพระราชทาน ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในสมเด็จพระเทพฯ พระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังสวนจิตรลดา

ทางวิทยาลัย ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายคุณานนต์ คชชากร ซึ่งเป็นนักเรียนพระราชทาน นำความภาคภูมิใจ และเกียรติรางวัลมาสู่วิทยาลัยฯ เป็นตัวอย่างให้แก่รุ่นน้องรุ่นใหม่ได้ทำสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของตนเองตลอดจนนำไปสู่สังคม