กราบคารวะอาลัย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ขอให้ดวงวิญญาณของ ฯพณฯดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ กลับคืนสู่องค์อัลเลาะห์ในสรวงสวรรค์ และขอแสดงความเสียใจต่อภรรยา บุตรของ ฯพณฯ มา ณ โอกาสอันเศร้าใจนี้ ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

• คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ท่านมีส่วนสำคัญในการผลักดันในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศให้สัตยาบันต่อกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) จนแล้วเสร็จในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

• ขอให้ดวงวิญญาณของ ฯพณฯดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ กลับคืนสู่องค์อัลเลาะห์ในสรวงสวรรค์ และขอแสดงความเสียใจต่อภรรยา บุตรของ ฯพณฯ มา ณ โอกาสอันเศร้าใจนี้ ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
--------------
กราบคารวะอาลัย
--------------
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
สานสัมพันธ์แห่งอาเซียน
นานาประเทศท่านเยี่ยมเยียน
พิมพ์เขียวเขียนประเทศไทย
ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น
คือจุดเน้นต้องเคลื่อนไหว
คนรุ่นใหม่เรียนรู้ไป
ท่านใส่ใจเพื่อบ้านเรา
--------------

สิเส็น
30 พ.ย. 60