ตัวแทนนักศึกษารับรางวัลสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ด้วยประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561

ด้วยประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 😽 กำหนดมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561 โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้รับการคัดเลือกรับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ ตามรายนามต่อไปนี้

1. ลว.ณัฐกรณ์ ไตรยนต์
2. ลว.จิรกิตติ์ หาญชัยเวชน์
3. ลว.ธัญมน เกษมสุข
4. ลว.ปวีณา สุขมนตรี
5. ลว.ณิชาพัชร์ อินค้า

ทางคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และเพื่อนนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ด้วยนะคะ

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์