รอบเรียนที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

ดร. ศิริมา พรนิมิตร ประธานกรรมการบริหาร 200 x 200

ดร.ศิริมา พรนิมิตร

ประธานกรรมการบริหาร
จัดการเรียนการสอน : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลาเรียน : 8.00-14.30น
แนะนำรอบเรียน
 • เหมาะสำหรับนักศึกษาทั่วไป
 • จบการศึกษาตามเกณฑ์
 • พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยฯ
 • มีความสะดวกในการเดินทาง
จัดการเรียนการสอน : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลาเรียน : 10.30-16.30น
แนะนำรอบเรียน
 • เหมาะสำหรับนักศึกษาทั่วไป
 • จบการศึกษาตามเกณฑ์
 • พักอาศัยอยู่ไกลวิทยาลัยฯ
 • มีความไม่สะดวกในการเดินทางช่วงเช้า
จัดการเรียนการสอน : เฉพาะวันอาทิตย์
เวลาเรียน : 8.30-17.10น
แนะนำรอบเรียน
 • เหมาะสำหรับนักศึกษาทั่วไป
 • นักศึกษาอายุเกินเกณฑ์ปกติ
 • นักศึกษาทำงานประจำ
 • จบการศึกษาตามเกณฑ์
 • สะดวกมาเรียนวันอาทิตย์
 • เรียนปรับวุฒิไปใช้ในการทำงาน