ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
Charansanitwong Technological College

ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผศ. ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ฝ่ายอาคารสถานที่

อาจารย์เสริญ ไชยสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่01

อ.เสริญ ไชยสงคราม

รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่