ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
Charansanitwong Technological College

ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผศ. ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สำนักงานบัญชีและจัดซื้อ

อ เบญริสา ทองจำรูญ หัวหน้าสำนักงานบัญชีและจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน สำนักงาน กยศ.-กรอ.

อ.เบญริสา ทองจำรูญ

หัวหน้าสำนักงานบัญชีและจัดซื้อ