ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตัดสินใจทางธุรกิจ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

การตัดสินใจทางธุรกิจ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
กิจกรรมการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

รายละเอียดและกติกาการแข่งขัน

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ชำระค่าสมัครทีมละ 1,500 บาท (รวมค่าอาหารและอาหารว่างและวัสดุที่ต้องใช้ในการแข่งขัน) ให้ชำระโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 058-0-25962-5  ชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
***แจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ QR code Line ด้านล่าง***

สถานที่ในการจัดแข่งขัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
18 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 41 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700